logo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Rankingi Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku


Baza opracowywana przez Bibliotekę Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Dostęp do statystyki i analizy bibliometrycznej Dostęp do bazy dorobku naukowego

Rok
2017-2019 2013-2017 2013-2016
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kryterium
Rodzaj rankingu
   
Pomijaj autorów i jednostki z punktacją zerową

©  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
System Expertus® SPLENDOR Poznań
logo Płocka

Zakup aplikacji informatycznej Expertus
został dofinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Płocka